can-than-gia-dinh-luc-duc-tan-gia-bai-san-vi-5-loi-sai-phong-thuy-1414121879-03-1529054512-628-width500height311

Cần phân biệt rõ việc treo pha lê trên một hoặc hai cửa sổ trong nhà để đón ánh nắng là điều tốt, nhưng treo pha lê ở tất cả các ô cửa trong nhà lại trở thành không tốt.

Cần phân biệt rõ việc treo pha lê trên một hoặc hai cửa sổ trong nhà để đón ánh nắng là điều tốt, nhưng treo pha lê ở tất cả các ô cửa trong nhà lại trở thành không tốt.