can-than-gia-dinh-luc-duc-tan-gia-bai-san-vi-5-loi-sai-phong-thuy-22766555_1818309821516890_1402922890_o-1529054512-155-width500height666 (1)

Tượng ba ông Phúc - Lộc - Thọ được bày đúng thứ tự.

Tượng ba ông Phúc – Lộc – Thọ được bày đúng thứ tự.