" /> Chính sách chất lượng - Hãng Taxi Tải Thành Hưng

Chính sách chất lượng – Hãng Taxi Tải Thành Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH HƯNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

1. Hãy đi lên từ văn hoá – văn hoá vừa là nền tảng – vừa là động lực và là mục đích vươn tới nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng. Toàn bộ hệ thống kinh doanh của Công ty phải tuân thủ định hướng này. Hãy cùng nhau đoàn kết, phấn đấu không ngừng nhằm xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Tất cả vì lợi ích của khách hàng.

2. Khách hàng luôn đúng trong mọi trường hợp. Khẩu hiệu hành động này đặt yêu cầu phục vụ khách hàng của Công ty là tối thượng.

– Phải luôn lắng nghe với thái độ thật sự cầu thị đối với mọi ý kiến đóng góp của khách hàng. Phải thường xuyên giữ gìn mối liên hệ mật thiết với khách hàng. “Trung thành, tận tụy” với khách hàng là thể hiện tính cạnh tranh lành mạnh và tích cực nhất.

– Mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty phải lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo chất lượng sản phẩm dịch vụ. Phải chu đáo tận tâm phục vụ khách hàng, để đón nhận từ khách hàng sự mến mộ và tin cậy.

3. Trên quan điểm “Con người là nhân tố quyết định” để xây dựng chiến lược nguồn lực nhằm tạo dựng một đội ngũ cán bộ công nhân viên tâm huyết, gắn bó lâu dài với Công ty và đầy đủ năng lực để phục vụ một cách tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2009
Tổng Giám đốc
Nguyễn Phúc Thành
(đã ký)

chính sách chất lượng taxi tải thành hưng