Chủ nhà tuổi tuất 1970 chọn người xông đất 2023 tài lộc viên mãn

https://taxitaithanhhung.com/xong-nha-tuoi-tuat-nam-2023-hop-menh-cho-mot-nam-moi-du-day/

Chủ nhà tuổi tuất 1970 chọn người xông đất 2023 sao cho hợp mệnh gia chủ, mang bình an, may mắn, phú quý đến trong năm mới. Cùng dịch vụ chuyển nhà trọn gói tphcm tìm hiểu nhé!

Chủ nhà tuổi Canh Tuất chọn người xông đất năm Quý Mão 2023 nên tránh các tuổi sau:

Chủ nhà sinh năm Canh Tuất 1970, 2030 muốn tìm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi Đại kỵ với tuổi Canh Tuất 1970, 2030 cũng như đối với năm Quý Mão 2023.

Dưới đây là 5 tuổi Đại kỵ với gia chủ Canh Tuất chọn người xông nhà năm Quý Mão

 • Tân Dậu (Sinh năm 1981)
 • Giáp Thìn (Sinh năm 1964)
 • Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Đinh Mão (Sinh năm 1987)
 • Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

Những tuổi kể trên hầu hết đều tương khắc về Ngũ hành Nạp âm, Ngũ hành Thiên can, phạm xung – hình – hại về Địa chi so với tuổi gia chủ cũng như với năm Quý Mão 2023 nên bất lợi đối với việc xông nhà, mở hàng trong dịp đầu năm mới.

chu-nha-tuoi-tuat-1970-chon-nguoi-xong-dat-2023-tai-loc-vien-man

Chủ nhà tuổi Canh Tuất 1970 chọn người xông đất 2023 nên chọn các tuổi sau:

Chọn tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)

Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)

Mệnh: Thổ

Ngũ hành

 • Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất .
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần .

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần.
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông.
 • Địa chi
 • Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp.
 • Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)

Mệnh: Thổ

Ngũ hành

 • Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông.

Địa chi

 • Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp.
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)

Mệnh: Thổ

Ngũ hành

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi.
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông.

Địa chi

 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp.
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Chọn tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)

Mệnh: Thủy

Ngũ hành

 • Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi.
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông.

Địa chi

 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp.
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Chọn tuổi Giáp Dần (Sinh năm 1974)

Nạp âm: Đại Khuê Thủy (Nước khe lớn)

Mệnh: Thủy

Ngũ hành

 • Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Dần.
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông.

Địa chi

 • Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp.
 • Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Chọn tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975)

Nạp âm: Đại Khuê Thủy (Nước khe lớn)

Mệnh: Thủy

Ngũ hành

 • Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Ất Mão.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Mão.
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông.

Địa chi

 • Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

Nạp âm: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Mệnh: Kim

Ngũ hành

 • Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi.
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông.

Địa chi

 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp.
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Chọn tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968)

Nạp âm: Đại Dịch Thổ (Đất nền nhà)

Mệnh: Thổ

Ngũ hành

 • Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân.
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông.

Địa chi

 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Chọn tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)

Nạp âm: Tinh Tuyền Thủy (Nước trong suối)

Mệnh: Thủy

Ngũ hành

 • Tuổi Ất Dậu ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Ất Dậu.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).

Địa chi

Chọn tuổi Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Nạp âm: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)

Mệnh: Thổ

Ngũ hành

 • Tuổi Canh Tí ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí.

Thiên can

 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tí.
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông.

Địa chi

 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ.

Tìm hiểu thêm:

dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói hà nội

dịch vụ chuyển nhà trọn gói hà nội

 • Taxi tải Thành Hưng chỉ sử dụng duy nhất Tổng đài Miễn cước 1800.0033. (Các số điện thoại khác đều là Thành Hưng giả mạo)
 • Thành Hưng chính hãng là Hãng có hàng trăm xe taxi tải màu đỏ hoạt động trên khắp các đường phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Thành Hưng là thương hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ trên toàn quốc.
 • Là Hãng khai sinh mô hình Taxi tải tại Việt Nam từ năm 1996, Taxi tải Thành Hưng đã nhận được nhiều giải thưởng do các tổ chức, cơ quan lớn trao tặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *