Cơ cấu tổ chức

Mô hình tổ chức bộ máy công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng bao gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

  • Các công ty thành viên
  • Các phòng ban trực thuộc
  • Các chi nhánh công ty

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng Cơ cấu tổ chứcThành Hưng: Luôn khởi đầu, luôn cống hiến!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Pin It on Pinterest

Share This