Đoàn xe Taxi tải Thành Hưng đi từ thiện tại huyện Mường Lát

Đoàn xe Taxi tải Thành Hưng đi từ thiện tại huyện Mường Lát