Trao quà cho những hộ nghèo huyện Mường Lát

Trao quà cho những hộ nghèo huyện Mường Lát