Đại diện công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng trao quà

Đại diện công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng trao quà