Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng lên nhận giải thưởng.

Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng lên nhận giải thưởng.