Đại diện Hãng Taxi tải Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp

Đại diện Hãng Taxi tải Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp