Chứng nhận Taxi tải Thành Hưng đạt Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2016

Chứng nhận Taxi tải Thành Hưng đạt Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2016