Ngày đẹp tháng 4 năm 2023 để chuyển nhà

Tháng 4 là thời điểm thích hợp để chuyển về nhà mới. Hãy cùng Taxi tải Thành Hưng tìm hiểu những ngày đẹp tháng 4 năm 2023 để chuyển nhà nhanh nhất và chính xác nhất.

1.  Các bước để xem ngày đẹp tháng 4 năm 2023 để chuyển nhà?

  • Bước 1:Tránh các ngày xấu (ngày hắc đạo) tương ứng với việc xấu đã gợi ý.
  • Bước 2:Ngày không được xung khắc với bản mệnh (ngũ hành của ngày không xung khắc với ngũ hành của tuổi).
  • Bước 3:Căn cứ sao tốt, sao xấu để cân nhắc, ngày phải có nhiều sao Đại Cát (như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, … thì tốt), nên tránh ngày có nhiều sao Đại Hung.
  • Bước 4:Trực, Sao nhị thập bát tú phải tốt. Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn là tốt.
  • Bước 5:Xem ngày đó là ngày Hoàng đạo hay Hắc đạo để cân nhắc thêm.

ngay-dep-thang-4-nam-2023-de-chuyen-nha

2.  Danh sách ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2023

Chủ nhật, ngày 2/4/2023

Tức: Ngày: CANH DẦN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 12/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 7/4/2023

Tức: Ngày: ẤT MÙI, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 17/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 14/4/2023

Tức: Ngày: NHÂM DẦN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 24/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ bảy, ngày 15/4/2023

Tức: Ngày: QUÝ MÃO, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 25/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 18/4/2023

Tức: Ngày: BÍNH NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 28/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 23/4/2023

Tức: Ngày: TÂN HỢI, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 4/3/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 25/4/2023

Tức: Ngày: QUÝ SỬU, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 6/3/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 29/4/2023

Tức: Ngày: ĐINH TỴ, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 10/3/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

3.  Danh sách ngày xấu tránh chuyển nhà trong tháng 4 năm 2023

Bên cạnh danh sách những ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2023 mà chúng tôi luận giải phía trên thì bạn cũng cần cực kỳ cẩn trọng với những ngày xấu trong tháng này. Trong phong thủy biết được ngày xấu trong tháng có thể giúp bạn tránh được những điều xui hoặc những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cùng xem ngay danh sách ngày xấu cần tránh chuyển nhà tháng 4 năm 2023.

Thứ ba, ngày 4/4/2023

Tức: Ngày: NHÂM THÌN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 14/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 5/4/2023

Tức: Ngày: QUÝ TỴ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 15/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 9/4/2023

Tức: Ngày: ĐINH DẬU, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 19/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 16/4/2023

Tức: Ngày: GIÁP THÌN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 26/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 17/4/2023

Tức: Ngày: ẤT TỴ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 27/2/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 26/4/2023

Tức: Ngày: GIÁP DẦN, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 7/3/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 28/4/2023

Tức: Ngày: BÍNH THÌN, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 9/3/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 30/4/2023

Tức: Ngày: MẬU NGỌ, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 11/3/2023 Âm lịch).

Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

4.  Lưu ý khi xem ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2023

Theo quan niệm của ông cha ta ngày xưa, trong ngày nhập trạch bạn nên bật sáng tất cả bóng đèn, xả tất cả các vòi nước. Mục đích là để tăng thêm nguồn sinh khí mới cho ngôi nhà như vậy mọi thứ sẽ hanh thông.

Khi về nhà mới, chủ nhà cầm theo bài vị phải là người bước vào nhà đầu tiên, sau đó các thành viên khác trong gia đình sẽ cầm đồ cúng và tiền vàng vào sau. Điều này thể hiện sự kính trọng với tổ tiên, mang lại sự giàu có và sung túc. Hơn nữa, trong ngày nhập trạch gia chủ nên chọn ra những khung giờ có nhiều sinh khí tốt như buổi sáng hoặc buổi chiều để thực hiện nghi lễ.

  • Taxi tải Thành Hưng chỉ sử dụng duy nhất Tổng đài Miễn cước 1800.0033. (Các số điện thoại khác đều là Thành Hưng giả mạo)
  • Thành Hưng chính hãng là Hãng có hàng trăm xe taxi tải màu đỏ hoạt động trên khắp các đường phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Thành Hưng là thương hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ trên toàn quốc.
  • Là Hãng khai sinh mô hình Taxi tải tại Việt Nam từ năm 1996, Taxi tải Thành Hưng đã nhận được nhiều giải thưởng do các tổ chức, cơ quan lớn trao tặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *