" /> Quy định về mặt pháp lý khi giao nhận nhà chung cư - Taxi tải Thành Hưng

Quy định về mặt pháp lý khi giao nhận nhà chung cư

Giao nhận nhà chung cư là một bước quan trọng trong việc sở hữu ngôi nhà chính thống. Ngôi nhà không chỉ có ý nghĩa tinh thần đối với mỗi gia đình mà còn là một tài sản lớn có giá trị. Bởi vậy mọi vấn đề pháp lý về mặt sở hưu ngôi nhà cần được nắm rõ, đặc biệt là đối với nhà chung cư. Để sở hữu ngôi nhà đúng pháp luật và được pháp luật bảo vệ cần chú ý những quy định về mặt pháp lý sau.

Hồ sơ bàn giao nhà chung cư

Để sở hưu căn nhà cần có quy trình pháp luật cụ thể rõ ràng
Giao nhận nhà chung cư cần đúng trình theo quy định của pháp luật

Quy định về hồ sơ bàn giao công trình được xác định rõ tại phụ lục của Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định khi bàn giao nhà thì chủ đầu tư phải hoàn thành những danh mục hồ sơ về công trình xây dựng nhà ở bao gồm:

Thứ nhất: Giấy phép xây dựng.

Thứ hai: Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu (khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát)

Thứ ba: Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

Thứ tư: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

Thứ năm: Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

Thứ sáu: Bản vẽ hoàn công nến như công trình có sai khác với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng

Thứ bảy: Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).

Thứ tám: Văn bản của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thỏa thuận hay xác nhận tính an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy

Trách nhiệm khi bàn giao căn hộ chung cư của chủ đầu tư

Khoản 2 Điều 124 LXD 2014 cũng quy định về trách nhiệm đảm bảo điều kiện bàn giao căn hộ của chủ đầu tư đó là:

– Chủ đầu tư phải có trách nhiệm tiếp nhận công trình là nhà chung cư theo đúng hợp đồng xây dựng ký kết với nhà thầu;

– Người tham gia bàn giao phải chịu trách nhiệm về căn hộ, nhà chung cư do mình xác nhận trong quá trình bàn giao;

– Nếu chủ đầu tư không đồng thời là người quản lý sử dụng chung cư thì phải thực hiện bàn giao nhà chung cư cho ban quản trị (chủ quản lý sử dụng công trình) sau khi đã tổ chức nghiệm thu; Nếu chưa bàn giao được công trình xây dựng là nhà chung cư cho ban quản trị thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành công trình xây dựng (Khoản 4 Điều 124 LXD).

– Khi bàn giao cần phải lập biên bản bàn giao căn hộ.

Quy định tại khoản 2, Điều 5 và điểm a, khoản 3, Điều 5, Thông tư 02/2016/TT-BXD bao gồm các loại hồ sơ sau:

– Lập hồ sơ nhà chung cư

  • Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư (đã phê duyệt): Hồ sơ pháp lý của dự án và hồ sơ hoàn công nếu không còn hồ sơ này phải lập hồ sơ đo vẽ lại nhà chung cư (hồ sơ dự án được duyệt);
  • Hồ sơ do chủ đầu tư lập: quy trình bảo trì nhà chung cư, bản vẽ mặt bằng đề xe phân định rõ khu để xe cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và khu vực để xe công cộng.
  • Hồ sơ do nhà thầu thiết bị lập: Quy trình bảo trì các thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư do nhà cung cấp thiết bị lập;

– Lưu trữ hồ sơ nhà chung cư: Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư

Như vậy, việc bàn giao nhà chung cư nói riêng và các công trình xây dựng luôn phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014 trước khi bàn giao cho khách hàng và những trách nhiệm của chủ đầu tư, nhân viên bàn giao căn hộ trước khách hàng.

Quy định thời gian bàn giao căn hộ chung cư

Thời hạn bàn giao nhà chung cư sẽ căn cứ vào hợp đồng mua bán căn hộ của chủ đầu tư với khách hàng là bao lâu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các dự án chậm bàn giao căn hộ chung cư cho khách. Vì vậy, thời hạn bàn giao căn hộ sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên chủ đầu tư và khách hàng.

Đối với việc bảo vệ quyền lợi của người mua khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà ở, căn hộ chung cư thông qua quy định phạt chậm bàn giao căn hộ theo Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 về nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng là giao nhà đúng thời hạn, chất lượng theo thỏa thuận và giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chung cư theo quy định.

Trong trường hợp chậm bàn giao nhà chung cư gây thiệt hại sẽ phải bồi thường và nếu hợp đồng quy định về thỏa thuận phạt chậm bàn giao căn hộ chung cư theo hợp đồng thì khách hàng có thể yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo thỏa thuận.