129 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội info@thanhhunggroup.com

dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng

#1 Dịch vụ thuê xe tải chở hàng kho xưởng

#1 Dịch vụ thuê xe tải chở hàng kho xưởng

Cùng với sự phục hồi kinh tế, lượng hàng hóa lưu thông ngày càng lớn. Để đáp ứng được nhu cầu thị trường, một số dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng kho xưởng xuất hiện. Mặc dù có nhu cầu nhưng nhiều người dân, doanh nghiệp còn băn khoăn trước loại hình này. […]