Taxi tải Thành Hưng chiếm hơn 60% thị phần taxi tải

Taxi tải Thành Hưng chiếm hơn 60% thị phần taxi tải