" /> Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2017 - Taxi tải Thành Hưng

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2017

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5 – Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 5 năm trong 2017 có 8 ngày tốt là những ngày thích hợp để các gia chủ chọn lựa chuyển nhà hoặc chuyển văn phòng. Đây là những ngày đẹp nhất trong tháng, do đó nếu có kế hoạch chuyển nhà Quý khách nên sắp xếp thời gian chuyển nhà vào những ngày đẹp để có thể mang lại những thuận lợi may mắn cho gia chủ.

Bảng danh sách những ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2017

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5

Những giờ tốt gia chủ nên chọn khi chuyển nhà trọn gói tháng 5/2017

Những giờ hoàng đạo trong thứ 4 ngày 03/05/2017, Quý khách nên chọn là giờ Tý từ 23h đến 1h, giờ Sửu từ 1 đến 3h, giờ Thìn từ 7 đến 9h, giờ Tỵ từ 9 đến 11h, giờ Mùi từ 13 đến 15h, giờ Tuất từ 19 đến 21h.

Giờ tốt Quý khách nên chọn vào thứ 6 ngày 05/05/2017 là các mốc thời gian: giờ Dần từ 3 đến 5h, giờ Thìn từ 7 đến 9h, giờ Tỵ từ 9 đến 11h, giờ Thân từ 15 đến 17h, giơ Dậu từ 17 đến 19h, giờ Hợi từ 21đến 23h.

Giờ đẹp vào ngày thứ 2, 15/05/2017, các gia chủ chọn sẽ có một ngày nhập trạch hoàn hảo là giờ Tý từ 23 đến 1h, giờ Sửu từ 1 đến 3h, giờ Thìn từ 7 đến 9h, giờ Tỵ từ 9 đến 11h, giờ Mùi từ 13 đến 15h, giờ Tuất từ 19 đến 21h.

Giờ tốt trong ngày thứ 6, 19/05/2017 là giờ Tý từ 23 đến 1h, giờ Sửu từ 1 đến 3h, giờ Mão từ 5 đến 7h, giờ Ngọ từ 11 đến 13h, giờ Thân từ 15 đến 17h, giờ Dậu từ 17 đến 19h.

Có những giờ tốt trong thứ Tư, 24/05/2017 sẽ rất thuận lợi khi chuyển nhà nếu chọn là giờ Sửu từ 1 đến 3h, giờ Thìn từ 7 đến 9h, giờ Ngọ từ 11 đến 13h, giờ Mùi từ 13 đến 15h, giờ Tuất từ 19 đến 21h, giờ Hợi từ 21 đến 23h.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 – Trong thứ 6 ngày 26/05/2017, gia chủ trừ bỏ các giờ này, không chọn giờ khác để xuất hành là giờ Dần từ 3 đến 5h, giờ Mão từ 5 đến 7h, giờ Tỵ từ 9 đến 11h, giờ Thân từ 15 đến 17h, giờ Tuất từ 19 đến 21h, giờ Hợi từ 21 đến 23h. Nên xuất hành theo các hướng là Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 – Ngày thứ 2, 29/05/2017 khi xuất hành theo 2 hướng là Tây Nam, Chính Đông và theo các giờ đẹp là giờ Dần từ 3 đến 5h, giờ Thìn từ 7 đến 9h, giờ Tỵ từ 9 đến 11h, giờ Thân từ 15 đến 17h, giờ Dậu từ 17 đến 19h, giờ Hợi từ 21 đến 23h thì gia chủ sẽ làm ăn tốt mà sức khỏe cũng rất dồi dào đấy.

Cuối cùng là thứ Ba vào ngày 30/05/2017, các giờ đẹp Quý khách nên chọn để chuyển nhà tốt là giờ Sửu từ 1 đến 3h, giờ Thìn từ 7 đến 9h, giờ Ngọ từ 11 đến 13h, giờ Mùi từ 13 đến 15h, giờ Tuất từ 19 đến 21h, giờ Hợi từ 21 đến 23h. Xuất hành tốt theo các hướng là Chính Nam và Chính Đông.